Przeniesienie portalu KRMC na gov.pl

Ministerstwo Infrastruktury

K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu - IV kwartał 2017 r.).

Termin składania uwag: 31 stycznia 2018 r. 

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl