Urząd Morski w Szczecinie (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (opis założeń projektu informatycznego).

Termin składania uwag: 20 grudnia 2017 r. 

Komitet na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2017 r. zdecydował o konieczności ponownego zaopiniowania projektu w trybie obiegowym, z uwagi na zmianę opisu założeń projektu, wynikającą z uwag sformułowanych przez Radę Architektury. 

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl