Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Informacja Ministra Administracji i Cyfryzacji o stanie realizacji prac z zakresu interoperacyjności w ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Informacja była ujęta w porządku obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 14 października br. Jednakże z uwagi na odwołanie posiedzenia KRMC, zapoznanie się z informacją oraz przyjęcie stanowiska Komitetu w sprawie konkluzji Ministra Administracji i Cyfryzacji zawartych w dokumencie nastąpi w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez osoby uczestniczące w pracach KRMC.

Termin składania uwag: 19 października br.

W przypadku braku uwag zgłoszonych w trybie obiegowym, konkluzje zawarte w dokumencie zostaną uznane za pozytywnie zaopiniowane.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl