Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Projekt dokumentu pt. "Europejska agenda cyfrowa. Raport z realizacji zadań w Polsce w I półroczu 2015 r.".

Projekt dokumentu był ujęty w porządku obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 14 października br. Jednakże z uwagi na odwołanie posiedzenia KRMC, rozpatrzenie projektu nastąpi w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez osoby uczestniczące w pracach KRMC.

Do rozpatrzenia kierowany jest nowy tekst projektu dokumentu z 12 października 2015 r. 

Termin składania uwag: 19 października br.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl