Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Projekt dokumentu był ujęty w porządku obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 14 października br. Jednakże z uwagi na odwołanie posiedzenia KRMC, rozpatrzenie projektu nastapi w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez osoby uczestniczące w pracach KRMC (ten sam tekst projektu).

Termin składania uwag: 19 października br. 

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl