Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów.

 Projekt dokumentu był ujęty w porządku obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 14 października br. Jednakże z uwagi na odwołanie posiedzenia KRMC, rozpatrzenie projektu nastapi w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez osoby uczestniczące w pracach KRMC (ten sam tekst projektu). 

Termin składania uwag: 19 października br.

 

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl