Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Projekt dokumentu był ujęty w porządku obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 14 października br. Jednakże z uwagi na odwołanie posiedzenia KRMC, rozpatrzenie projektu nastąpi w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez osoby uczestniczące w pracach KRMC.
Do rozpatrzenia kierowany jest nowy tekst projektu z 12 października 2015 r. 

Termin składania uwag: 19 października br. 

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl