Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst projektu ustawy wraz z uzasadnieniem został zmieniony w stosunku do dokumentu przekazanego w dniu 2 marca br. celem rozpatrzenia przez KRMC na posiedzeniu w dniu 11 marca br., w wyniku uzgodnieniami dokonanych w ramach prac zespołu przygotowawczego do KRMC, zgodnie ze stanowiskiem MPiPS wyrażonym w dokumencie z 11 marca br., znak: DSR-II.021.2.2015.RS.

W związku z odwołaniem posiedzenia KRMC (11.03.br.) rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego następuje w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez osoby uczestniczące w pracach Komitetu (tryb obiegowy). 

Termin składania uwag: 17 marca br., godz. 10.00.

 

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl