Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców.

Termin składania uwag: 4 sierpnia br.

Rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego następuje w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez osoby uczestniczące w pracach Komitetu (tryb obiegowy).

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl