Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zakresu informacji o wynikach zaleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji.

Termin składania uwag: 14 grudnia 2015 r.

 Rozpatrzenie projektu dokumentu następuje w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez osoby uczestniczące w pracach Komitetu (tryb obiegowy).

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl