Ministerstwo Środowiska

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz wzoru rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Termin składania uwag: 14 grudnia 2015 r. 

Rozpatrzenie projektu dokumentu następuje w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez osoby uczestniczące w pracach Komitetu (tryb obiegowy). 

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl