Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie spisu wyborców.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie spisu wyborców.

Termin składania uwag: 12 grudnia br.

Rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego nastąpi w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez osoby uczestniczące w pracach KRMC (tryb obiegowy).

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl