Ministerstwo Środowiska.

Projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (UC101).

Termin składania uwag: 8 grudnia br., godz. 15.00.

Rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego nastąpi w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez osoby uczestniczące w pracach KRMC (tryb obiegowy).

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl