Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt stanowiska Rządu RP do dokumentu Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Działania na rzecz otwartej edukacji: innowacyjne nauczanie i uczenie się dla wszystkich dzięki nowym technologiom i otwartym zasobom edukacyjnym COM(2013) 654.

Projekt stanowiska Rządu RP do dokumentu Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Działania na rzecz otwartej edukacji: innowacyjne nauczanie i uczenie się dla wszystkich dzięki nowym technologiom i otwartym zasobom edukacyjnym COM(2013) 654. 

Termin składania uwag: 12 listopada br. do godz. 9.00.

Na podstawie  § 17 ust. 1 zarządzenia Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (M.P. Nr 99, poz. 1171, z późn. zm.) -  rozpatrzenie dokumentu  nastąpi w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Komitetu oraz stałych uczestników posiedzeń KRMC (tryb obiegowy).

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl