Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Termin składania uwag: 11 kwietnia br. do godz. 14.00.

Na podstawie  § 17 ust. 1 zarządzenia Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (M.P. Nr 99, poz. 1171, z późn. zm.) -  rozpatrzenie dokumentu  nastąpi w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Komitetu oraz stałych uczestników posiedzeń KRMC (tryb obiegowy).

 

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl