Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Sprawozdanie z realizacji zadań Europejskiej Agendy Cyfrowej w Polsce w okresie od I do III kwartału 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Europejskiej Agendy Cyfrowej w Polsce w okresie od I do III kwartału 2012 r.

Termin składania uwag: 7 listopada 2012 r. 

Na podstawie  § 17 ust. 1 zarządzenia Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (M.P. Nr 99, poz. 1171, z późn. zm.) -  rozpatrzenie dokumentu  nastąpi w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Komitetu oraz stałych uczestników posiedzeń KRMC (tryb obiegowy).

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl