Ministerstwo Gospodarki.

Projekt uchwały Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawie powołania Międzyinstytucjonalnego Zespołu wykonawczego do spraw Gospodarki Elektronicznej.

Projekt uchwały Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawie powołania Międzyinstytucjonalnego Zespołu wykonawczego do spraw Gospodarki Elektronicznej.  

Termin składania uwag:  06.07.2012 r.

Na podstawie  § 17 ust. 1 zarządzenia Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (M.P. Nr 99, poz. 1171, z późn. zm.) -  rozpatrzenie dokumentu  nastąpi w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Komitetu oraz stałych uczestników posiedzeń KRMC (tryb obiegowy)   ..

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl