Ministerstwo Gospodarki.

Projekt Raportu z realizacji Programu działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2009-2010. Raport za rok 2010.

Projekt Raportu z realizacji Programu działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2009-2010. Raport za rok 2010.

Na podstawie  § 17 ust. 1 zarządzenia Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów ( M.P. Nr 99, poz. 1171) -  rozpatrzenie dokumentu  nastąpi w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez Członków Komitetu oraz stałych uczestników posiedzeń KRMIiŁ (tryb obiegowy). 

Termin wnoszenia uwag do dokumentu:  7 listopada br. do godz. 14.00.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl