Ministerstwo Cyfryzacji

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców (nowy tekst z 16 marca 2016 r.).

Termin składania uwag: 21 marca 2016 r. 

Rozpatrzenie projektu dokumentu następuje w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez osoby uczestniczące w pracach Komitetu (tryb obiegowy).  

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl