Ministerstwo Finansów

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru, formatu i trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych.

Termin składania uwag: 8 marca 2016 r. 

Rozpatrzenie projektu dokumentu następuje w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez osoby uczestniczące w pracach Komitetu (tryb obiegowy).  

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl