Projekty dokumentów rządowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Termin składania uwag: 25 lipca 2018 r. 

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl