Posiedzenie KRMC w dniu 09.02.2018 r.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (opis założeń projektu informatycznego).

Termin składania uwag: 8 grudnia 2017 r. 

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl