Posiedzenie KRMC w dniu 15.12.2017 r.

Ministerstwo Środowiska

Modernizacja Systemu Natura 2000 (raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu - III kwartał 2017 r.).

Termin składania uwag: 17 listopada 2017 r.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl