Posiedzenie KRMC w dniu 15.12.2017 r.

Urząd Morski w Szczecinie (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (opis założeń projektu informatycznego).

Termin składania uwag: 20 grudnia 2017 r. 

 W związku ze zmianą opisu założeń ww. projektu, wynikającą z uwag zgłoszonych przez Radę Architektury przed posiedzeniem Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Komitet na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2017 r. zdecydował o skierowaniu nowej wersji opisu założeń projektu do ponownego zaopiniowania w ramach KRMC. 

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl