Posiedzenie KRMC w dniu 10.11.2017 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112 (raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu - III kwartał 2017 r.).

Termin składania uwag: 18 października 2017 r.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl