Materiały na posiedzenie 09.09.2016 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Business Registers Interconnection System (BRIS) (opis założeń projektu informatycznego).

Termin składania uwag: 5 września 2016 r. 

Projekt był przedmiotem obrad KRMC w dniu 17 sierpnia br. Komitet wyraził wówczas opinię o konieczności ponownego zaopiniowania projektu po spełnieniu wymogów określonych przez Zespół zadaniowy ds. oceny projektów informatycznych. Zdecydowano, że projekt będzie przedmiotem obrad następnego posiedzenia KRMC.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl