Materiały na posiedzenie 08.12.2016 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi - KRK 2.0 (opis założeń projektu informatycznego).

Termin składania uwag: 10 listopada 2016 r. 

Projekt był przedmiotem obrad KRMC w dniu 17 października br. Komitet wyraził wówczas opinię o konieczności ponownego zaopiniowania projektu po spełnieniu wymogów określonych przez Zespół zadaniowy ds. oceny projektów informatycznych.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl