Ministerstwo Sprawiedliwości.

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych.

Termin składania uwag: 29 września br.

Projekt dokumentu rozpatrywany był w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez osoby uczestniczące w pracach KRMC (tryb obiegowy) z terminem skladania uwag do 29 września br. 

Ze względu na złożone uwagi dokument będzie przedmiotem obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 14 października 2015 r. (ten sam tekst projektu). 

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl