Przegląd stanu realizacji projektów w ramach 7. osi priorytetowej PO IG. - Materiały z posiedzenia. - Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Nawigacja

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl