Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Termin składania uwag: 18 września godz. 15.00. 

Projekt dokumentu rozpatrywany był w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez osoby uczestniczące w pracach KRMC (tryb obiegowy) z terminem skladania uwag do 18 sierpnia br. 

Ze względu na uwagi złożone przez Ministra Środowiska oraz nowy tekst projektu, dokument będzie przedmiotem obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 23 września 2015 r.  

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl