Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Projekt uchwały rozpatrywany był w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez osoby uczestniczące w pracach Komitetu (tryb obiegowy).

Termin składania uwag upłynął: 10 czerwca br. o godz. 12.00.

Projekt dokumentu będzie przedmiotem obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 17 czerwca 2015 r.

 

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl