Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Projekt rozporządzenia rozpatrywany był w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez osoby uczestniczące w pracach Komitetu (tryb obiegowy).

Termin składania uwag upłynął: 22 maja br., o godz. 15.00.  

Z uwagi na powstałe rozbieżności pomiędzy MKiDN i MAC, projekt dokumentu będzie przedmiotem obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 17 czerwca 2015 r.

 

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl