Materiały na posiedzenie 09.09.2015 r.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Informacja nt. wypracowanych przez Zespół zadaniowy do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej rekomendacji w zakresie powoływania pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz obsługi incydentów.

Termin skladania uwag: 4 września br. do godz. 15.00.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl