Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi telekomunikacyjnej wchodzącej w skład usługi powszechnej.

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi telekomunikacyjnej wchodzącej w skład usługi powszechnej.

Termin składania uwag: 27 sierpnia 2014 r.

Dokument będzie przedmiotem obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 3 września 2014 r.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl