Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Cyfryzacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Cyfryzacji.

Projekt dokumentu był skierowany do zaopiniowania w trybie obiegowym. Termin składania uwag upłynął 27 maja br.

Ze względu na nierozstrzygniete rozbieżności dokument będzie przedmiotem obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 11 czerwca 2014 r.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl