Ministerstow Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa.

 Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa.

Termin składania uwag: 28 maja br. do godz. 9.00.

Dokument będzie przedmiotem obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 29 maja 2013 r.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl