Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji.

Termin składania uwag: 19 kwietnia br.

Dokument będzie przedmiotem obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 24 kwietnia 2013 r.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl