Informacja nt. bieżących ryzyk występujących w projektach realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej PO IG.

Informacja nt. bieżących ryzyk występujących w projektach realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej PO IG. 

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl