Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Termin składania uwag: 5 lipca br. 

Dokument będzie przedmiotem obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 10 lipca 2013 r.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl