Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych.

Projekt rozporządzenia zostal rozesłany do zaopiniowania przez członków Komitetu oraz osoby stale uczestniczące w pracach KRMC w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk z terminem składania uwag do 4 grudnia br. Jednakże w wyniku powstałych rozbieżności pomiędzy MTBiGM a MAC, projekt dokumentu został włączony do agendy posiedzenia KRMC w dniu 12 grudnia br.  
 

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl