Ministerstwo Sprawiedliwości.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Termin składania uwag: 17 października br. do godz. 9.00.

Projekt dokumentu będzie przedmiotem obrad posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 17 pażdziernika 2012 r.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl