Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych.

Projekt dokumentu będzie przedmiotem obrad Komitetu w dniu 17 pażdziernika 2012 r.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl