Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Termin składania uwag: 16 października br. do godz. 10.00.

Projekt dokumentu będzie przedmiotem obrad posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 17 pażdziernika 2012 r.

 

 

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl