Urząd Zamówień Publicznych.

Projekt Planu informatyzacji procedur udzielania zamówień publicznych w Polsce.

Projekt Planu informatyzacji procedur udzielania zamówień publicznych w Polsce.  

Termin składania uwag: 24 września br.

Projekt dokumentu zdjęto z porządku obrad w dniu 17.10.2012 r.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl