Wdrażanie Dyrektywy INSPIRE.

Informacje organów wiodących na temat wdrażania ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, dokonującej transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Informacje będą przedstawione na  posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 17 października br. 

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl