Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Termin składania uwag: 1 października br. do godz. 12.00.

Projekt dokumentu będzie przedmiotem obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 3 pażdziernika 2012 r.

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl