Ministerstwo Zdrowia.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach obsługi systemu informacji w ochronie zdrowia.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach obsługi systemu informacji w ochronie zdrowia.

Termin składania uwag: 

Termin składania uwag: 17 września br.

Projekt dokumentu będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Projekt dokumentu będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cy

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl