Centrum Projektów Informatycznych.

Informacja nt. szczegółowych ram czasowych uruchamiania poszczególnych elementów projektu System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego SI PR.

Informacja nt. szczegółowych ram czasowych uruchamiania poszczególnych elementów projektu System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego SI PR. 

Materiał będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia KRMC w dniu 18 lipca br.  

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl