Informacja nt. przeglądu harmonogramów projektów realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej PO IG.

Uwaga:

Informacja Centrum Projektów Informatycznych nt. ePUAP2 została przeniesiona na następne posiedzenie KRMC

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl