Urząd Zamówień Publicznych.

Projekt stanowiska Rządu do dokumentu pozalegislacyjnego UE KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Strategia na rzecz e-zamówień (COM (2012) 179).

Projekt stanowiska Rządu do dokumentu pozalegislacyjnego UE KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Strategia na rzecz e-zamówień (COM (2012) 179). 

Termin składania uwag:  16 lipca br. do godz. 10.00.   

Dokument będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 18 lipca br.   

 

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl